UYGULAMALAR

Kelime anlamı olarak "Lingual" dişlerin dil tarafı anlamına gelmektedir. Lingual ortodonti de adından da anlaşılacağı üzere, dişlere kuvvet uygulayan tellerin bağlandığı braketlerin dişlerin dudak tarafındaki ön yüzeyleri yerine, dil tarafındaki arka yüzeylerine yerleştirildiği tekniktir. Bu yaklaşım özellikle ortodontik tedavi görürken braketlerin görünmesini istemeyen estetik kaygılara sahip hastalar için idealdir.

Günümüzde lingual teknik ile tedavi edilen hastalarda başarılı tedavi sonuçların elde edilebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir:

Laboratuar Aşaması

Lingual braketlerin yapıştırılacağı dişlerin arka yüzeylerinin direkt olarak görülmesinin mümkün olmaması ayrıca ön yüzeylere göre daha düzensiz ve daha değişken özellikler göstermesi lingual braketlerin hasta ağzında direkt olarak dişler üzerine yapıştırılmasına imkan vermez. Bu sebepten dolayı lingual ortodonti braketler laboratuarda hastadan alınan çene kalıplarındaki dişler üzerine kişiye özel belirli değerler dikkate alınarak yapıştırılır. Bu aşama lingual tedavinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu amaçla günümüzde değişik laboratuar teknikleri kullanılmaktadır. Kliniğimizde laboratuar aşamasında Dr.Cem Caniklioğlu tarafından geliştirilen TARG+TR@ sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu bu sistem sayesinde dişlerde tedavi sonunda elde edilecek durum öngörülerek, bu duruma ulaşılması için yapılacak diş hareketlerini uzayın 5 yönünde kontrol edebilmek mümkün olmaktadır. Bu şekilde tedavi sonunda teller üzerinde klinisyen tarafından yapılacak bükümler minimize edilerek tedavi süresinde bir kısalma sağlanmaktadır.

Tedavi sırasında kullanılacak kişiye özel ark telleri

Lingual tedavinin en önemli ikinci aşamasını hastaya özel lingual ark tellerinin hazırlanması oluşturmaktadır. Laboratuar işlemini takiben tedavi sırasında kullanılacak hastaya özel lingual diş telleri kliniğimizde özel bir bilgisayar programı aracılığı ile hazırlanmaktadır. Bu sayede tedavi sırasında lingual teller üzerinde yapılacak bükümler azaltılarak tedavi süresinde kısalma sağlanmaktadır.

İNDİREKT YAPIŞTIRMA

Lingual ortodontik tedavideki en önemli üçüncü aşaması laboratuarda hasta çene kalıpları üzerine yapıştırılan lingual braketlerin özel transfer kalıpları ile hasta ağzına yapıştırılma işlemidir. ındirekt braket yapıştırılması olarak adlandırılan bu işlem dişlerin arka yüzlerinin özel bir toz vasıtası ile temizlenmesi, diş minesinin pürüzlendirilmesi ve transfer kalıpları içerisine yerleştirilmiş olan lingual braketlerin özel yapıştırılar ile dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılma işlemini kapsamaktadır. Yapılan bu işlem sayesinde lingual braketler laboratuarda hasta çene kalıpları üzerinde tedavi sonucu öngörülerek yerleştirildikleri pozisyonlar korunarak yüzde yüz hassasiyet ile hasta ağzında dişler üzerine yapıştırılırlar.