Sık Sorulan Sorular

Halk arasında görünmez diş teli. görünmeyen diş teli veya gizli diş teli olarak adlandırılan lingual ortodonti tedavisi dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek için kullanılan braket ve tellerin dişlerin ön yüzeyleri yerine arka taraflarına uygulandığı ortodontik tedavi çeşididir.

Lingual ortodonti tedavisi günümüzde artık yurtdışında dişhekimliği alanında uzmanlık üstü uzmanlık olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle dişhekimliği eğitiminden sonra uzman olan ortodontistler lingual ortodonti eğitimi için değişik üniversitelerin lingual ortodonti programlarına devam etmekte ve bu teknik ile ilgili yaklaşık 2 yıl süren ek bir eğitim almaktadırlar. Benzer şekilde Dünya Lingual Ortodonti (WSLO) ve Avrupa Lingual Ortodonti Dernekleri (ESLO) lingual teknik ile ilgili bir klinik yeterlilik sınavı uygulamakta ve ancak bu sınavdan başarılı olan ortodontistler bu deneklerde aktif üye olarak yer alabilmektedir. Lingual ortodontik tedavi düşünen hastalarının tedavilerini yapacak ortodontistin seçimininde bu noktaları dikkate almaları gerekmektedir.

1970'li yılların sonlarında kullanılmaya başlanan lingual tedavi gelişen laboratuar teknikleri, klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler ve değişik braket ile yapıştırıcıların üretilmesi sonucu yıllar içinde gelişerek günümüzde eksiksiz hale gelmiştir. Bu teknik üzerinde uzmanlaşmış yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual ortodontik tedavi ile labial teknikte (dışarıdan teller) olduğu gibi her çeşit vakayı tedavi etmek mümkündür.

Günümüzde kullanılan lingual braketler ilk kullanılan braketlere göre yaklaşık %40-%50 oranında daha küçüktür. Bu sebepten dolayı lingual ortodontik tedavide hasta rahatsızlıkları azalmış, bu apareylere adaptasyon dönemi kısalmıştır. Ancak lingual braketler ve lingual diş teli bulundukları konum sebebiyle tedavi başında hastalara biraz daha fazla rahatsızlık verebilmektedir.

Lingual braketlerin uygulanmasını takiben ağız içerisinde tükürük salgılanmasında bir artış meydana gelir. Söz konusu bu durum yaklaşık 48 saat içerisinde geçer. Lingual braketlere bağlı olarak dilde tahrişler meydana gelebilir. Bu durumun iyileşmesi ortalama 1 haftayı bulmaktadır. Bazı vakalarda ise hasta ağzını kapattığında alt dişler üst dön dişlere yerleştirilen braketlere değmekte ve bu sebepten dolayı yan bölgelerde bir açıklık meydana gelmektedir. Söz konusu bu rahatsızlık kademeli olarak düzelmekte ve yaklaşık olarak 3- 4 hafta içerisinde tamamen ortadan kalkmaktadır.

Günümüzde kullanılan lingual braketlerin boyutlarının küçük olması hastalarda meydana gelen konuşma problemlerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Hastalarda tükürük seviyesinin normale dönmesi, dildeki tahrişlerin geçmesi ve ağız içerisinde yan bölgelerde meydana gelen açıklıkların kapanması ile birlikte konuşma kademeli olarak hızlı bir şekilde düzelmekte ve ortalama 2- 4 hafta arasında normale dönmektedir.

Evet, lingual braketlere olan alışma süresi biraz daha uzundur. Dişlerin dış yüzlerine yapıştırılan labial braketlere alışma süresi ortalama 1 hafta civarında iken lingual teknikte bu süre 2- 4 haftayı bulabilmekte ancak hastalar en fazla 4 hafta sonraki 2. randevularına lingual braketlerine tamamen alışmış olarak gelmektedirler.

Günümüzde gelişen laboratuar teknikleri ve klinik uygulamalardaki teknolojik ilerlemeler sayesinde lingual teknik ile ilgili temel sorunlar çözümlenmiştir. Bu sebepten dolayı bu teknik üzerinde uzmanlaşmış, yeterli bilgi ve klinik tecrübeye sahip ortodontistler tarafından yapılacak lingual tedaviler ile dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılan braketlerle yapılan labial tedaviler arasında tedavi süresi açısından bir fark yoktur.

Günümüzde birçok tanınmış kişi tarafından da tercih edilen lingual tedavi ile hastalar bir taraftan dişlerindeki düzelmeleri izlerken diğer yandan özgürce gülümseyebilmektedir. Lingual tel ve lingual braketler sayesinde yetişkinler için diş teli artık estetik açıdan bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu durum hastaların sosyal hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Başlangıçta evet ancak ilerleyen günlerde hastaların fırçalama tekniklerine alışması, ayrıca ara yüz fırçaları ve diş duşu (water pick) kullanımı ile bu braketlerin temizliğinde bir sorun yaşanmamaktadır.

Lingual tedavi laboratuar aşaması gerektirmesi ve kullanılan braketlerin daha maliyetli olması sebebiyle labial teknik (dışarıdan teller) ile karşılaştırıldığında daha pahalı bir tedavidir.

Incognito lingual teknikte dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan bir braket ve tel çeşididir. Günümüzde 'incognito lingual', 'incognito lingual tedavi', 'incognito lingual teknik', 'incognito lingual ortodonti' 'incognito braket', 'incognito tel' adları altında yanlış terminolojiler kullanılarak 'lingual teknik' ve 'incognito teknik' şeklinde bir ayrım yapılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bu durum doğru değildir. Incognito, lingual teknikten farklı, bu teknikten üstün veya bu tekniğe alternatif bir teknik değildir. ıncognito braketler ve incognito teller aynen kendisine renk dışında çok benzeyen harmoni braketler gibi lingual tedavide kullanılan bir braket çeşididir. ıncognito ve benzer şekilde harmoni braketlerin en önemli dezavantajı ise ise diş yüzeyi üzerinde çok geniş bir alan kapladıklarından dolayı dişlerin arka yüzeylerine yapışmasına rağmen dışarıdan bakıldığında fark ediliyor olmalarıdır.

Sadece incognito braket ve incognito teller değil lingual metod uygulanarak tedavi edilen tüm hastalarda kullanılacak her bir lingual braket ve lingual tel kişiye özel olarak hazırlanmak zorundadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde lingual tedavi ile başarılı sonuçlar elde etmek mümkün değildir.

Hastada kullanılacak her bir lingual braket ve lingual telin hastaya özel olarak hazırlandığı laboratuar aşaması lingual tekniği, dışarıdan takılan tellerden (labial teknik) ayıran en önemli özellik ve vazgeçilmez kısımdır. Laboratuar aşaması olmadan lingual tedavi ile başarılı sonuçlar almak mümkün değildir.

Laboratuar konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta laboratuarın tecrübesi ve hekime vereceği kesintisiz destektir.Laboratuarın kesintisiz desteğine tedavinin sadece başında değil her aşamasında ihtiyaç vardır. Bu noktada laboratuar işlemlerinin yurtdışında yapıldığı vakalarda sıkıntılar yaşanmaktadır çünkü sadece tedavi başında değil tedavi sırasında da hasta ağzında braket yapıştırılması ile ilgili yapılabilecek tüm işlemlerde hastadan alınan modellerin işlem yapılmak üzere yeniden yurt dışına laboratuara gönderilmeleri ve geri gelmeleri için beklemek gerekmektedir. Söz konusu bu durumda hastaların tedavi süresini uzatmaktadır.

Invisalign olarak adlandırılan teknikte sadece basit ortodontik bozukluklar hasta tarafından takıp çıkartılan şeffaf bir dizi plak vasıtasıyla tedavi edilir. Bu tekniğin uygulanma alanı kısıtlı olup başarı şansı hastaların kendilerine verilen plakları düzgün kullanmalarına bağlıdır. Invisalign yöntemi lingual tekniğe bir alternatif değildir.